Domov

Informácie

Varič MEVA SOLO na propán -bután Zväčšiť

Varič MEVA SOLO na propán -bután

Nový produkt

Rybársky kempingový varič SOLO na propán-bután.
Určený na varenie a ohrievanie pokrmov. Kempingový varič s jemnou reguláciou horenia.
-fľaša 2 kg nie je súčasťou dodávky

Viac detailov

Žiadne odmeny za tento produkt.


19,26 € s DPH

Detaily

Varič ocenia všetci outdoor nadšenci, rybári, poľovníci...
Varič určený pre turistické účely k prevádzke vo vonkajšom prostredí, ale i v rekreačných chatách, karavanoch a záhradných domčekoch k tepelnej príprave pokrmov.
Technické parametre:
 • Zdroj: 2 kg LPG flaša LA2 (s tlakom max. 1,7 MPa) plnená PB zmesou A1 alebo B
 • Účinnosť: min. 58 %
 • Výkon: 1,2 kW
 • Spotreba: 100 g/h
 • Max. povolené zaťaženie: 7kg
 • Hmotnosť bez plynovej flaše: 0,8kg
 • Rozmer: 150 x 110 x 150 mm
Bezpečnosť:
 • Varič smie obsluhovať len dospelá osoba nad 18 rokov podľa tohoto návodu! Pri prevádzke variča musí obsluha ďalej rešpektovať všeobecné požiarne bezpečnostné predpisy!
 • Obsluha variča nesmie byť v žiadnom prípade zverovaná deťom!
 • Varič musí byť uložený mimo dosahu detí!
 • Nepoužívajte varič, ktorý by mal poškodené alebo opotrebované tesnenia!
 • Nepoužívajte varič, pokiaľ je netesný, poškodený alebo pokiaľ pracuje nesprávne!
 • Ak je Váš spotrebič nie je tesný ( zápach plynu ), okamžite ho preneste do vonkajšieho prostredia, do miesta bez otvoreného ohňa s dobrým vetraním, kde je možné zistiť a zastaviť tento únik. Ak chcete prevádzať kontrolu úniku ( tesnosti ) Vášho spotrebiča, prevádzajte to vo vonkajšom prostredí .Nezaisťujte úniky otvoreným ohňom , použite penotvorný roztok!
 • Prístupné časti variča (zavetrávacia platňa) sú pri prevádzke a bezprostredne po ňom veľmi horúce! Zabráňte prístupu malých detí k spotrebiču !
 • Pri prevádzke je nutné varič umiestniť na nehorľavú podložku a mať ho pod dohľadom!
 • Z hľadiska požiarnej bezpečnosti musí byť varič umiestnený najmenej 500 mm od horľavých
  materiálov!
 • Kontrolu tesnosti prevádzajte v dobre vetranej miestnosti, popr. vo vonkajšom prostredí, mimo zdroja zapálenia/vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb.
 • Výmenu tlakovej LPG fľaše prevádzajte vo vonkajšom prostredí, mimo zdroja zapálenia/vznietenia a mimo dosahu ostatných osôb.
 • Povrchová teplota LPG fľaše nesmie prekročiť 40 °C !
 • Je zakázaný akýkoľvek priamy ohrev tlakovej fľaše s LPG pre zvýšenie odparovacej mohutnosti kvapalného plynu.
 • Po pripojení variča k LPG fľaši sa vyvarujte nakláňaniu, obracaniu a inej manipulácii s LPG fľašou, ktorá by mala za následok natečenie tekutej PB zmesi do horáku variča. Po zapálení horáku, by dôsledkom nedokonalého vzplanutia tekutej PB zmesi došlo k výraznému vyšľahnutiu plápolavého plameňa z horáka. Po vyhorení tekutého plynu by sa veľkosť a intenzita plameňa vrátila do pôvodne nastavených hodnôt. Následkom je upchatie trysky (zlé horenie), nadmerné opaľovanie súčastí variča, tvorba popola a väčšie riziko vzniku požiaru (nie je možné ovládať vzniknutý plameň) !
 • V priestore, kde je varič v použití, je nutné zaistiť dostatočné vetranie!
 • Je zakázané používať spotrebič v miestnostiach a priestoroch pod úrovňou terénu!
 • Z bezpečnostných dôvodov neupravujte žiadne diely variča!
 • Je zakázané prestavovať spotrebič na iný druh plynu!
 • Je zakázané umiestňovať a používať tlakové fľaše s LPG ) a to ani vyprázdnené) v priestoroch pod úrovňou terénu!


Napíšte hodnotenie na tento produkt

30 ďalších produktov v rovnakej kategórii:

Sledujte nás na Facebooku